Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 672 / 2481 gmin (zapisanych jest 613 szkiców) i 165 / 381 powiatów (zapisanych jest 147 szkiców).

Pokaż wyniki:
Pokaż tylko wyniki z:
Pokaż tylko wyniki dla województwa:
Pokaż tylko wyniki dla powiatu, gminy lub miejscowości:

Metryczka

M3. Rodzaj jednostki

Odpowiedzi: 836

M4. Liczba ludności ogółem:

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 743

Suma23 579 876
Maksimum759 100
Minimum3 772
Średnia31 736
Mediana10 187

M5. Liczba osób z niepełnosprawnością:

Pokaż odpowiedzi

Prawnie

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 516

Suma1 766 045
Maksimum72 352
Minimum
Średnia3 423
Mediana519

Biologicznie

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 455

Suma798 420
Maksimum32 046
Minimum0
Średnia1 755
Mediana300

M6. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym:

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 619

Suma499 884
Maksimum
Minimum
Średnia808
Mediana16

M7. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2013 r.:

Pokaż odpowiedzi

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 673

Suma518 436 475
Maksimum
Minimum0
Średnia770 337
Mediana2 946

M8. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w 2013 r.:

Pokaż odpowiedzi

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 666

Suma523 018 607
Maksimum
Minimum0
Średnia785 313
Mediana2 921

M9. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego:

Pokaż odpowiedzi

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 125

Suma5 883
Maksimum415
Minimum1
Średnia47
Mediana44

M10. Prosimy o wpisanie liczby stron internetowych, którymi administruje gmina/powiat:

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 723

Suma2 196
Maksimum300
Minimum
Średnia3
Mediana2