Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Pokaż wyniki:
Pokaż tylko wyniki z:
Pokaż tylko wyniki dla województwa:
Pokaż tylko wyniki dla powiatu, gminy lub miejscowości:

Metryczka

M3. Rodzaj jednostki

Odpowiedzi: 834

M4. Liczba ludności ogółem

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 7357930
Maksimum 759100
Minimum 0
Średnia 8822
Mediana 8758

M5a. Liczba osób z niepełnosprawnością. Prawnie

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 560684
Maksimum 72352
Minimum 0
Średnia 672
Mediana 98

M5b. Liczba osób z niepełnosprawnością. Biologicznie

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 252840
Maksimum 32046
Minimum 0
Średnia 303
Mediana 0

M6. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 216636
Maksimum 103404
Minimum 0
Średnia 260
Mediana 10

M7. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2013 r.

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 472513778
Maksimum 471603052
Minimum 0
Średnia 566563
Mediana 2797

M8. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w 2013 r.

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 454380126
Maksimum 453333341
Minimum 0
Średnia 544820
Mediana 2728.5

M9. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 1959
Maksimum 415
Minimum 0
Średnia 2
Mediana 0

M10. Prosimy o wpisanie liczby stron internetowych, którymi administruje gmina/powiat

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 834

Suma 858
Maksimum 300
Minimum 0
Średnia 1
Mediana 2