Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Część IV. Dostępność

Powiatowy Urząd Pracy

D8. W jaki sposób osoba z niepełnosprawnością może dostać się do urzędu? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 341

D9. Jaka jest odległość od punktu przyjazdu do wejścia do budynku, z którego może skorzystać osoba poruszająca się na wózku?

Odpowiedzi: 133

D10. Jaka jest odległość od miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami do wejścia do budynku, z którego może skorzystać osoba poruszająca się na wózku?

Odpowiedzi: 133

D11. Czy główne wejście do budynku jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 132

D12. Czy wejście do budynku, które jest przeznaczone do użytku przez osoby niepełnosprawne spełnia poniższe warunki? (Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak lub nie przy każdym punkcie)

Odpowiedzi: 132

D13. Jakie rodzaje udogodnień dla osób z niepełnoprawnością istnieją wewnątrz budynku (dojście do recepcji, szatni, punktu obsługi, toalet oraz innych pomieszczeń najczęściej odwiedzanych w budynku)? (Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak/nie przy każdym punkcie)

Odpowiedzi: 132

D14. Czy stanowiska obsługujące mieszkańców są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach (obniżona lada do wysokości max. 80 cm)?

Odpowiedzi: 129

D15. W jaki sposób pomieszczenia w głównym budynku urzędu (hole, biura, korytarze, sale konferencyjne, toalety) są przystosowane do użytku osób z uszkodzeniem wzroku? (Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi przy każdym punkcie)

Odpowiedzi: 134

D16. Czy w budynku urzędu/instytucji znajduje sie sprzęt pozwalający na zdalne tłumaczenie na język migowy?

Odpowiedzi: 134

D17. Czy personel urzędu/instytucji jest przeszkolony w zakresie używania sprzętu do zdalnego tłumaczenia na język migowy?

Odpowiedzi: 60

D18. Czy w budynku urzędu/instytucji znajduje sie sprzęt wspomagający słuch (pętle induktofoniczne)?

Odpowiedzi: 136

D19. Czy personel urzędu/instytucji jest przeszkolony w zakresie używania sprzętu wspomagającego słuch?

Odpowiedzi: 47

D20. Czy w urzędzie/instytucji dostępny jest tłumacz języka migowego?

Odpowiedzi: 135