Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Część I. Informacje ogólne

O1. Czy istnieje Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych?

Odpowiedzi: 660

O1.A Jakim dokumentem kieruje się gmina w realizacji działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 660

O1.B Czy gmina brała udział w tworzeniu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedzi: 650

O4. Jakich obszarów dotyczy Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych?

Odpowiedzi: 2606

O5. W jakich dziedzinach gmina/powiat przeprowadził/a ocenę swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?

Odpowiedzi: 607

1. Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)

Odpowiedzi: 583

2. Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)

Odpowiedzi: 586

3. System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)

Odpowiedzi: 584

4. System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)

Odpowiedzi: 569

5. Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)

Odpowiedzi: 589

6. Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)

Odpowiedzi: 580

O6/O7. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych i organizacji w proces oceny dostępności

O6. Czy w dokonaniu takiej oceny były zaangażowane osoby z niepełnosprawnościami?

Odpowiedzi: 391

1. Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)

Odpowiedzi: 231

2. Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)

Odpowiedzi: 308

3. System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)

Odpowiedzi: 194

4. System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)

Odpowiedzi: 106

5. Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)

Odpowiedzi: 264

6. Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)

Odpowiedzi: 222