Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Część I. Informacje ogólne

O7. Czy w dokonanie takiej oceny były zaangażowane organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 392

1. Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)

Odpowiedzi: 232

2. Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)

Odpowiedzi: 310

3. System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)

Odpowiedzi: 196

4. System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)

Odpowiedzi: 105

5. Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)

Odpowiedzi: 263

6. Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)

Odpowiedzi: 225

O8. W jakim stopniu urząd usunął braki w dostępności dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedzi: 386

1. Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)

Odpowiedzi: 228

2. Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)

Odpowiedzi: 308

3. System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)

Odpowiedzi: 195

4. System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)

Odpowiedzi: 108

5. Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)

Odpowiedzi: 268

6. Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)

Odpowiedzi: 226

O9. W jakich alternatywnych formatach są dostępne informacje zamieszczane w BIP gminy/powiatu? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 1075

O9.A Jak upowszechniane są informacje o możliwości korzystania z informacji w różnych formatach? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 708

O9.B Czy zbierane są informacje o potrzebach osób z niepełnosprawnością w zakresie dostosowania informacji?

Odpowiedzi: 718

O10. W jakich alternatywnych formatach można uzyskać informacje z BIP na specjalne życzenie osoby z niepełnosprawnością? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 1205

O11. Czy strony internetowe urzędu gminy/powiatu zostały zaprojektowane według międzynarodowych standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0?

Odpowiedzi: 716

O12. W jaki sposób gmina/powiat zapewnia dostępność swoich usług do potrzeb osób z niepełnosprawnością (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 400

3.1 Czego dotyczyły te szkolenia?

Odpowiedzi: 187

5.1. Jaka jest dostępność usług tego tłumacza?

Odpowiedzi: 222

5.2. W jakim języku komunikuje się ten tłumacz?

Odpowiedzi: 228

O13. Czy gmina/powiat posiada lokalne regulacje zachęcające urzędy i instytucje gminy/powiatu do udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, tam, gdzie rodzaj zamówienia na to pozwala, tj. istnieje wiele podmiotów, które mogłyby zrealizować zamówienie (np. dokonanie oceny dostępności urzędu) oraz do korzystania z tzw. klauzuli społecznej w art. 29 ust. 4 pkt. 1b?

Odpowiedzi: 703

O13.A W jakim dokumencie są wpisane te regulacje?

Odpowiedzi: 18

O14. Czy gmina/powiat konsultuje swoje działania z osobami z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności kwestie dostępności co najmniej raz do roku?

Odpowiedzi: 692