Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Część III. Rynek pracy

P14. Które z poniżej wymienionych rozwiazań ułatwiających osobom z niepełnosprawnością korzystanie z usług, funkcjonują w Powiatowym Urzędzie Pracy? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 334

P15. Jaki procent spośród ogółu osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy stanowiły osoby z niepełnosprawnością? Prosimy o podanie odpowiedzi dla kolejnych 2 lat.

2013

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 137

Suma 4531
Maksimum 2281
Minimum 0
Średnia 33
Mediana 6

2014

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 137

Suma 4720
Maksimum 1929
Minimum 0
Średnia 34
Mediana 6

P16. Jaki odsetek spośród zgłaszających się w ciągu ostatnich 6 miesięcy osób z niepełnosprawnością otrzymał za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy propozycję jakiegokolwiek zatrudnienia?

Odpowiedzi: 138

P17. Jaki odsetek ofert w Powiatowym Urzędzie Pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy pochodził z otwartego, a jaki z chronionego rynku pracy?

Otwarty rynek pracy

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 130

Suma 26209
Maksimum 4428
Minimum 1
Średnia 202
Mediana 98

Chroniony rynek pracy

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 94

Suma 3939
Maksimum 448
Minimum 1
Średnia 42
Mediana 6.5

P18. Prosimy o liczbowe określenie, ile osób z niepełnosprawnością skorzystało w 2014 roku za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy ze stażu, prac interwencyjnych, robot publicznych?

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 136

Suma 10384
Maksimum 210
Minimum 2
Średnia 76
Mediana 34

P19. Jaki odsetek ofert w PUP pochodzących od pracodawców z otwartego rynku pracy był kierowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy także do osób niepełnosprawnych w taki sposób, że wskazuje się w ofercie na dostosowane dla osób z niepełnosprawnością miejsce pracy pod względem architektonicznym lub innym, bądź gotowość przystosowania?

Odpowiedzi: 135

P22. Jaki procent uczestników szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy stanowiły w roku 2014 osoby z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 136

P23. Ile osób z niepełnosprawnością uzyskało w 2014 roku za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy dotację na założenie działalności gospodarczej?

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 109

Suma 1223
Maksimum 60
Minimum 1
Średnia 11
Mediana 3

P24. Z jakimi podmiotami wspierającymi zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami współpracuje Powiatowy Urząd Pracy? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 483

P25. Jakie działania podejmują Powiatowe Urzędy Pracy na rzecz współpracy z niepublicznymi agencjami zatrudnienia (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 170

P26. Ile pilotażowych programów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnością prowadzono prowadzono w Powiatowym Urzędzie Pracy w ostatnich 2 latach w powiecie?

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 481

Suma 166
Maksimum 13
Minimum 0
Średnia 0
Mediana 0

P27. Z jakimi podmiotami Powiatowy Urząd Pracy współpracował w realizacji pilotażowych programów dotyczących zatrudniania (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi):

Odpowiedzi: 185