Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Część IV. Dostępność

D1. Jakim dokumentem kieruje się gmina/powiat przy realizacji działań związanych z udostępnianiem przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 754

D2. Z kim (z jakimi osobami, instytucjami bądź organizacjami) gmina/powiat współpracował w trakcie formułowania planów związanych z udostępnianiem przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnością na swoim terenie? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 1904

D5. Czy w samorządzie został opracowany plan udostępnienia przestrzeni publicznej osobom niepełnosprawnym?

Odpowiedzi: 733

D6. Czy w budżecie gminy/powiatu przeznaczone są środki ukierunkowane na poprawę ogólnej dostępności przestrzeni publicznej i budynków administrowanych przez gminę/powiat dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

Odpowiedzi: 728