Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wśród sądów i prokuratur

Ankietę wypełniło dotąd 121 / 414 sądów oraz 81 / 375 prokuratur

Pokaż wyniki:
Pokaż tylko wyniki z:
Pokaż tylko wyniki dla województwa:

Część I. Informacje ogólne

M1. Ankieta wypełniana przez:

Odpowiedzi: 202

M1.1. Sądy

Odpowiedzi: 120

M1.2. Prokuratury

Odpowiedzi: 81

O1. W jakich alternatywnych formatach są dostępne informacje zamieszczane w BIP sądu/prokuratury?

Odpowiedzi: 236

O2.A. Jak upowszechniane są informacje o możliwości korzystania z informacji w różnych formatach?

Odpowiedzi: 137

O2.B. Czy zbierane są informacje o potrzebach osób z niepełnosprawnością w zakresie dostosowania informacji?

Odpowiedzi: 171

O3. W jakich alternatywnych formatach można uzyskać informacje z BIP na specjalne życzenie osoby z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 292

O4. Czy strony internetowe sądu/prokuratury zostały zaprojektowane według międzynarodowych standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0?

Odpowiedzi: 169

O5. W jaki sposób sąd/prokuratura zapewnia dostępność swoich działań dla osób z niepełnosprawnością (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)?

Odpowiedzi: 171

O.5.1.1. Czego dotyczyły te szkolenia?

Odpowiedzi: 29

O.5.3.1. Jaka jest dostępność usług tego tłumacza?

Odpowiedzi: 109

O.5.3.2. W jakim języku komunikuje się ten tłumacz?

Odpowiedzi: 105