Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wśród sądów i prokuratur

Ankietę wypełniło dotąd 121 / 414 sądów oraz 81 / 375 prokuratur

Część II. Praca

P1. Czy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w sądzie/prokuraturze jest równy, bądź wyższy niż 6%?

Odpowiedzi: 162

P2. Jakie są przyczyny tego, że wskaźnik jest niższy?

Odpowiedzi: 214

P3. Czy w sądzie/prokuraturze podjęto specjalne działania usprawniające wykonywanie pracy przez już zatrudnione osoby z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 164

P4. Jeżeli tak, to na czym te działania usprawniające polegały? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak lub nie przy każdym podpunkcie.

Odpowiedzi: 50

P5. Czy w sądzie prokuraturze istnieje dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami wewnętrzny obieg dokumentów między pracownikami?

Odpowiedzi: 164