Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wśród sądów i prokuratur

Ankietę wypełniło dotąd 121 / 414 sądów oraz 81 / 375 prokuratur

Część III. Dostępność

D1. W ilu budynkach sąd/prokuratura prowadzi działalność? Prosimy o wpisanie liczby budynków.

Rozkład odpowiedzi
Statystyka

Odpowiedzi: 153

Suma 470
Maksimum 14
Minimum 0
Średnia 3
Mediana 1

D2. W ilu budynkach, spośród wymienionych powyżej, przeprowadzono audyt pod kątem dostępności architektonicznej? Prosimy o wpisanie liczby budynków.

Odpowiedzi: 129

D3. Czy w budżecie sądu/prokuratury przeznaczone są środki ukierunkowane na poprawę ogólnej dostępności budynków administrowanych przez sąd/prokuraturę dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

Odpowiedzi: 147

D5. Ile jest wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych przed budynkiem sądu/prokuratury?

Odpowiedzi: 149

D6. Jaka jest odległość od punktu przyjazdu do wejścia do budynku, z którego może skorzystać osoba poruszająca się na wózku?

Odpowiedzi: 148

D7. Jaka jest odległość od miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami do wejścia do budynku, z którego może skorzystać osoba poruszająca się na wózku?

Odpowiedzi: 148

D8. Czy główne wejście do budynku jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 148

D9. Czy wejście do budynku, które jest przeznaczone do użytku przez osoby niepełnosprawne, spełnia poniższe warunki? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak lub nie przy każdym punkcie.

Odpowiedzi: 149

D.10. Jakie rodzaje udogodnień dla osób z niepełnoprawnością istnieją wewnątrz budynku (dojście do szatni, kas, toalet oraz sal sądowych/pomieszczeń, w których odbywają się przesłuchania)? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak/nie przy każdym punkcie.

Odpowiedzi: 148

D11. Czy stanowiska kas są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach (obniżona lada do wysokości max. 80 cm)?

Odpowiedzi: 147

D12. W jaki sposób pomieszczenia w głównym budynku sądu/prokuratury (hole, biura, korytarze, toalety) są przystosowane do użytku osób z uszkodzeniem wzroku? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi przy każdym punkcie.

Odpowiedzi: 149

D13. Czy w budynku sądu/prokuratury znajduje się sprzęt pozwalający na zdalne tłumaczenie na język migowy? (np. videotłumacz)

Odpowiedzi: 149

D14. Czy personel sądu/prokuratury jest przeszkolony w zakresie używania sprzętu do zdalnego tłumaczenia na język migowy?

Odpowiedzi: 11

D15. Czy w budynku sądu/prokuratury znajduje sie sprzęt wspomagający słuch (pętle induktofoniczne)?

Odpowiedzi: 148

D16. Czy personel sądu/prokuratury jest przeszkolony w zakresie używania sprzętu wspomagającego słuch?

Odpowiedzi: 1

D17. Czy w sądzie/prokuraturze dostępny jest tłumacz języka migowego (w sprawach administracyjnych poza realizacja czynności przygotowawczych/procesowych)?

Odpowiedzi: 148

D18. Czy osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy w formie uwzględniającej ich specjalne potrzeby? Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi.

Odpowiedzi: 200